Spoed Tandarts
Kosten

De tarieven voor tandartszorg worden in Nederland door de overheid bepaald. De kosten van een spoedbehandeling 
zijn niet duurder dan een gewone behandeling.

Kosten spoed tandarts declareren

Van de spoedtandarts krijgt u een factuur mee waarop de declaratiecodes staan voor de behandeling. Deze kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Vaak kan dat al door een foto te maken met uw telefoon in de app van uw verzekeraar. De meeste verzekeraars betalen u dan binnen enkele dagen uit. 

Verzekering

Volwassenen kunnen eventueel een aanvullende verzekering afsluiten voor tandartszorg. De vergoedingen en kosten hiervan lopen uiteen, voor vragen over vergoedingen kunt het beste kunt u contact opnemen met uw verzekeraar.

Spoed tandarts kosten vergoed

Tegenwoordig hebben veel mensen een verzekering voor tandartskosten na een ongeval. Vaak is die gratis als u een verzekering heeft afgesloten via een vergelijkswebsite. In het geval van ongelukken zoals een val kan de schade dan vergoed worden. Ook hiervoor geldt dat u het beste contact op kan nemen met uw verzekeraar.

Wat kost een spoed tandarts?

De kosten van een behandeling bij de spoedtandarts zijn hetzelfde als die bij een gewone tandarts. De kosten van een spoedbehandeling bedragen meestal tussen de 50 en 200 euro en zijn uiteraard afhankelijk van wat er moet gebeuren, maar zullen zelden meer dan 250 euro bedragen.

Kosten kies trekken

Het trekken van een kies kost over het algemeen tussen de 65 en 140 euro. Dit is inclusief verdoving en een röntgenfoto. 

Kosten spoed tandarts kind

Alle reguliere tandartszorg (behalve kronen en beugels) aan kinderen tot 18 jaar wordt in Nederland gedekt door de basisverzekering en zijn zonder eigen risico.

Veelgestelde vragen

De kosten van een spoedbehandeling bedragen meestal tussen de 50 en 200 euro

De spoed tandarts is niet duurder dan behandeling bij de gewone tandarts. De tarieven worden in Nederland door de overheid bepaald.